(1)
سليم عليوي ح.; عبد علي عبد الحسين م.; حميد سلمان م. In Vitro Seed Culture As Simple and Rapid Method for Screening Rice (Oryza Sativa L.) Cultivars Tolerance to Water Stress: Hasanein S. Oleiwi* Muslim A. Abdulhussein** Maher H. Salman *. JKAS 2017, 4, 27-39.