الجنابي ي. ع. م.; الجنابي ث. ك. خ.; الطائي س. م. س.; الياسري أ. ن.; مهدي ا. ج. The effect of using greenhouse for rearing broilers in Iraq. Journal of Kerbala for Agricultural Sciences, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 146–152, 2016. DOI: 10.59658/jkas.v3i1.533. Disponível em: http://journals.uokerbala.edu.iq/index.php/Agriculture/article/view/533. Acesso em: 14 jul. 2024.