سليم عليوي ح.; عبد علي عبد الحسين م.; حميد سلمان م. In Vitro Seed Culture as Simple and Rapid Method for Screening Rice (Oryza sativa L.) Cultivars Tolerance to Water Stress: Hasanein S. Oleiwi* Muslim A. Abdulhussein** Maher H. Salman *. Journal of Kerbala for Agricultural Sciences, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 27–39, 2017. DOI: 10.59658/jkas.v4i1.77. Disponível em: http://journals.uokerbala.edu.iq/index.php/Agriculture/article/view/77. Acesso em: 20 jul. 2024.