سليم عليوي حسنين, عبد علي عبد الحسين مسلم, and حميد سلمان ماهر. 2017. “In Vitro Seed Culture As Simple and Rapid Method for Screening Rice (Oryza Sativa L.) Cultivars Tolerance to Water Stress: Hasanein S. Oleiwi* Muslim A. Abdulhussein** Maher H. Salman *”. Journal of Kerbala for Agricultural Sciences 4 (1):27-39. https://doi.org/10.59658/jkas.v4i1.77.