سليم عليوي ح., عبد علي عبد الحسين م. and حميد سلمان م. (2017) “In Vitro Seed Culture as Simple and Rapid Method for Screening Rice (Oryza sativa L.) Cultivars Tolerance to Water Stress: Hasanein S. Oleiwi* Muslim A. Abdulhussein** Maher H. Salman *”, Journal of Kerbala for Agricultural Sciences, 4(1), pp. 27–39. doi: 10.59658/jkas.v4i1.77.