عباس الجنابي يحيى, خضير ثامر كريم, نوري الياسري احمد, and مرزه سهيل سلام. “ Hatchability Traits and Concentrations of Estrogen and Proges-Terone Hormones in Serum of Iraqi Local Geese”. Journal of Kerbala for Agricultural Sciences 4, no. 1 (March 1, 2017): 161–169. Accessed July 14, 2024. http://journals.uokerbala.edu.iq/index.php/Agriculture/article/view/91.